bruinvis

Dode bruinvis Oostende

Oostende, 10 november 2017 – melding door Paul Dauwe van een dode bruinvis bij Oostende, meer bepaald op het strand tussen Oostende – Ravelingen en Raversijde.