Onderzoek bruinvis Wijk aan Zee

De bruinvis gestrand te Wijk aan Zee op 9 september is onderzocht door de Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde. Het was een volwassen vrouwtje van 155 cm lang en bijna 38 kg.

Op het strand vielen de externe verwondingen direct op en tijdens het onderzoek is hier dan ook goed naar gekeken. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de wond op de rechter flank in het leven is toegebracht. Hoewel de wond diep reikte (tot in de buikholte) en hier scherpe randen had, volgde het aan één kan de laatste rib en waren er geen breuken.

Onderliggend weefsel was onregelmatig maar oppervlakkig weggevreten, waarbij alleen stukjes spier miste. De wonden aan het rechterkant kop reikte ook tot in het onderliggende weefsel, ook hier was spierweefsel uit het nekgebied onregelmatig weggevreten. Omliggende bijtwonden toonde wel onderhuidse bloeding.

Omdat de wonden maar op één kant van het lichaam voorkwamen, lijkt de meest waarschijnlijke oorzaak aaseter(s) op het strand, te denken aan bijvoorbeeld meeuwen (oppervlakkige wonden) of vossen (diepere wonden). Vermoedelijk is de bruinvis levend gestrand en bij leven aangepikt, in ieder geval rondom het rechter oog.

De bruinvis was ernstig vermagerd en had recent niet gegeten. Ernstige ontstekingen in de bek van het gehemelte en tandvlees werden gevonden, daarnaast ook een long- en vermoedelijk leverontsteking. Verder microscopisch onderzoek zal ons meer leren over de oorzaak van deze ontstekingen.

Meer info over het strandingsonderzoek van de faculteit Diergeneeskunde? Ga naar: www.uu.nl/strandingsonderzoek