Jaarrapportage bruinvisonderzoek Universiteit Utrecht

Utrecht, 12 augustus 2017 – Sinds 2016 is het onderzoek naar bruinvissen ondergebracht bij de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Het doodsoorzaak onderzoek wordt uitgevoerd bij het departement Pathobiologie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht (UU), waarna samples voor toxicologisch- en dieet onderzoek naar Wageningen Marine Research (voorheen IMARES) gaan. Zodoende voeren we het onderzoek gezamenlijk uit. Het ministerie van Economische Zaken is opdrachtgever en is vooral geïnteresseerd in doodsoorzaken van gestrande bruinvissen door menselijk toedoen.

Er zijn in 2016 ruim 50 verse bruinvissen onderzocht. Een derde daarvan waren gestorven door aanvallen van de grijze zeehond. Infectieziekten en voedseltekort waren ook veel voorkomende doodsoorzaken. Bijvangst was de doodsoorzaak in 11% van de onderzochte bruinvissen.

Van de onderzochte bruinvissen werden aanvallen door de grijze zeehond in 2016 relatief vaker vastgesteld dan in eerdere jaren. Bijvangst werd juist relatief minder als doodsoorzaak gevonden. Dat kan komen door een verschuiving in doodsoorzaken, maar ook door een verandering in het onderzoek. Vorig jaar werden minder dieren onderzocht, met name verse dieren, terwijl in voorgaande jaren meer dieren maar ook minder verse bruinvissen werden onderzocht. Gestrande bruinvissen in de categorie ‘bijvangst’ bleken vaker minder vers, vermoedelijk doordat deze verder van de kust overlijden. Voor aanvullende informatie verwijs ik jullie graag door naar de rapportage.

We hadden dit werk niet kunnen uitvoeren zonder de bijdrage van het vrijwillige strandingsnetwerk. Graag dank ik jullie allen voor het melden van strandingen op sites als www.walvisstrandingen.nl en voor het adequaat reageren bij verse strandingen zodat de sectie vaak snel na de vondst gerealiseerd konden worden.

Met vriendelijke groeten,

Lonneke L. IJsseldijk, MSc
Project Manager Cetacean Research
Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University
Department of Pathobiology

>> Download rapport