Strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke vissen in België in 2016

Dit rapport geeft een overzicht van zeezoogdieren en opmerkelijke vissen gestrand of waargenomen in België in 2016, en de eerste resultaten van het onderzoek. Daarnaast bevat het een beschrijving van het onderzoek naar de effecten van offshore windparken op de bruinvis (Phocoena phocoena), ons meest algemeen voorkomende zeezoogdier.

>> Lees verder