Miljoenen jaren geleden stierven er massaal grote zeedieren uit

Miljoenen jaren geleden vond een niet eerder ontdekte massa-uitsterving plaats van grote zeedieren. Vermoedelijk zijn ook hedendaagse soorten gevoeliger voor veranderingen dan gedacht – vooral warmbloedige.

>> Lees verder