Dode bruinvis De Panne

De Panne, 17 juni 2017 – Melding van een drijvend, opgeblazen kadaver op 400 m uit de kust van De Panne, België (t.h.v. redderspost centrum). Het kadaver drijft op zijn zij, zijvin omhoog; er vloeit wat bloed uit de ademopening. Dit laatste bevestigt dat het gaat om een bruinvis.