Nieuwe zeehondenleskisten voor MEC de Bevelanden

MEC de Bevelanden (www.mecdebevelanden.nl) is een centrum voor natuur- en milieueducatie in Zeeland gevestigd in Goes. In samenwerking met Jaap van der Hiele van RTZ ZuidWest, werden er nieuwe zeehondenleskisten samengesteld/

In 2016 werd het idee geboren om de huidige leskist van het Mec te moderniseren. Door RTZ lid Jaap v.d. Hiele en Wim Phaff van Bio Art werd een plan bedacht. Dit plan werd voorgelegd aan het Milieu educatie Centrum te Goes. De mensen van het Mec waren enthousiast. Er kwam dus een samenwerking tussen RTZ Zuidwest, Bio Art en het Natuur educatie centrum te Goes. Daarnaast was het Nationaal Park Oosterschelde ook enthousiast evenals de terreinbeherende organisaties.

Al met al een leuk initiatief. Iedereen had zo zijn eigen taak. Na een jaar zijn de eerste resultaten al te zien in de bibliotheek te Goes. Daarnaast werd door het Mec een prijsvraag uitgeschreven wie de mooiste tekening kon maken over de zeehonden in en rond de Oosterschelde. De winnaars en hun klas krijgen een les over de zeehonden gegeven door de mensen van RTZ.

Zodra de leskisten voor zowel de boven- als onderbouw helemaal klaar zijn aan het begin van het nieuwe schoolseizoen, zijn deze in bruikleen te krijgen via de reguliere adressen op Beveland, Schouwen, Tholen en Zeeuws Vlaanderen.

De leskisten komen tot stand i.s.m. Nationaal Park Oosterzchelde, T.B.O.’s, RTZ zuidwest en Bio art uit Middelburg