Levende bruinvis Vlieland

Vlieland, 22 mei 2017 – de bruinvis die levend strandde op Terschelling, was 12u daarvoor reeds in de problemen gekomen op Vlieland.

Het dier was terechtgekomen achter een dijkje in 50cm water  waar het steeds in een cirkel zwom. Uiteindelijk is de bruinvis dan toch in de geul terechtgekomen en weggezwommen. Uit vergelijking van foto’s blijkt dat het quasi zeker om hetzelfde dier ging dat 12u later op Terschelling in de problemen kwam.