Bruinvissen

Ouddorp, 12 maart 2017 – Vanmorgen vroeg zijn Cees en Lianne van zeezoogdierenhulp Kop van Goeree al over het strand gegaan om te zien of er weer dode bruinvissen waren aangespoeld. Tijdens hun rit trof men weer drie verse dode bruinvissen aan waarvan het middengedeelte weer was weggegeten.  De kop en de staart waren nog over evenals het vel / huid. De restanten van de dieren zijn teruggegeven aan de natuur zodat het wandelende publiek er geen last van zou hebben.  Het strand is nu weer schoon en er liggen op dit moment geen nieuwe dode bruinvissen meer.