Bruinvissen Zeeuwse kust

Zoutelande, 6 februari 2017 – Marinus C. Verwei meldde ons 2 bruinvissen, die tussen strand en vaargeul op z’n minst een uur lang heen en weer zwommen. Dit halverwege Zoutelande en Valkenisse.