Overlijden Hessel Wiegman

Naar aanleiding van het overlijden van Hessel Wiegman, hebben de zeehondenredders en centra van Nederland, EHBZ (Eerste hulp bij Zeezoogdieren), Ecomare Texel , Stichting SOS Dolfijn, Stichting A Seal Centrum voor Zeezoogdierenzorg en Zeehondencentrum Pieterburen, een gezamenlijke rouwbetuiging opgesteld.

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Hessel Wiegman. Het verlies van iemand die zich met hart en ziel inzet voor het welzijn van dieren is een gemis voor de wereld. Gedurende vele jaren heeft Hessel zich ontfermd over dieren in nood. Zo maakte hij deel uit van een netwerk van vrijwilligers langs de kust die dag en nacht klaar staat voor zeehonden. Hessel spande de kroon met zijn tomeloze inzet. Dat we wat inzicht de laatste jaren soms verschilden wordt voor ons teniet gedaan door het grotere doel wat we allemaal dienen: goed willen doen voor mens en dier. Daarom betreuren wij het verlies van Hessel.

Met diep respect nemen wij afscheid van Hessel en wensen zijn familie en vrienden sterkte toe met het verwerken van dit verlies.