Strandingen zeezoogdieren Maasvlakte 2

Jaap van der Hiele van RTZ ZuidWest maakte een overzicht van de strandingen van zeezoogdieren aan de Maasvlakte 2 voor de periode 2007 – februari 2017.

De grafieken tonen een duidelijke stijging van het aantal gevonden zeezoogdieren.