Alle opvangcentra van Nederland rond de tafel

Den Haag, 2 februari 2017 – Alle opvangcentra van Nederland rond de tafel. Voor één belang, de zeehond in nood!

Een erg hoopgevend gesprek in de Staten-Generaal geleid door Dion Graus. Hier hebben we gezamenlijk een begin gezet, om de zeehond weer op de eerste plek te zetten en de onrust die in de afgelopen jaren is ontstaan, een halt toe te roepen.

Uiteindelijk een dier in nood laat je niet aan zijn lot over.