20 jaar geleden: stranding van vijf potvissen

In 1997 namen vijf jonge potvismannetjes boven Engeland de verkeerde afslag en zwommen de fuik van de Noordzee in. Omdat hun sonarsysteem niet werkt bij de glooiingen van de zandbanken en de Waddeneilanden werden ze verrast door het ondiepe water en strandden ze uiteindelijk op het strand van Ameland, waar ze een vreselijke dood stierven. Medewerkers van de crèche van Lenie ’t Hart onderzochten de arme dieren.

>> Lees verder