Menopauze bij orka’s om concurrentie tussen moeder en dochter te voorkomen

Net als mensen kennen orka’s een menopauze. De onvruchtbare levensfase die daarop volgt, lijkt in strijd met het evolutionaire streven om zoveel mogelijk nageslacht voort te brengen. Een gangbare verklaring is dat oudere vrouwtjesorka’s zich richten op de verzorging van hun kleinkinderen en zo de overlevingskansen van een jongere generatie vergroten. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er meer speelt: concurrentie tussen moeder en dochter.

>> Lees verder