beschermingverstoringwetgeving

Verstoring zeehonden Nieuwpoort

Nieuwpoort, 28 december 2016 – We hebben terug het geluk in Nieuwpoort om zeehonden te spotten, velen doen dat op een goede manier en staan op redelijke afstand met een zoomlens foto’s te nemen, anderen gaan op stapafstand een selfie gaan maken en verstoren zo de rust van de zeezoogdieren.

Zeehonden dienen te rusten om hun pels te drogen en energie op te doen om straks weer voedsel te gaan zoeken. Jaag de zeehonden dus niet op en hou voldoende afstand, want de tijd die ze rustend doorbrengen is essentieel voor hun overleven.

Als echte dierenliefhebbers proberen we de kijklustigen daar attent op te maken, elke zegge het voort
Het zijn ook beschermde wilde dieren en we doen het voor het welzijn ervan. Met dank en we kunnen dit bericht misschien delen.

Wet ter bescherming van het mariene milieu en het soortenbesluit.

Wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België (1999)
In het Koninklijk Besluit van 21 december 2001 betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden wordt de lijst met strikt beschermde soorten in het mariene milieu opgesomd in Bijlage 1. Het gaat hier om de otter, alle walvisachtigen (Cetacea) en alle zeehonden (Pinnipedia). Voor de in het wild levende populaties van deze soorten en voor de daarvan afkomstige specimens geldt een systeem van strikte bescherming.

Deze wet heeft enkel betrekking op de territoriale wateren (federale bevoegdheid). De kustzone, waarbij de laagwaterlijn de grens vormt, is een Vlaamse bevoegdheid, en voor zoogdieren op de kust is er geen Vlaamse wettelijke regeling.

Een zeehond die voor de kust zwemt of op een zandbank in zee ligt, wordt beschermd door de Wet op het mariene milieu. Komt de zeehond op het strand, dan is hij enkel nog beschermd door het Soortenbesluit.

De gewone zeehond, de grijze zeehond en alle walvisachtigen zijn opgenomen in het Soortenbesluit. Andere – eerder uitzonderlijk voorkomende – zeehondensoorten (klapmuts, ringelrob, zadelrob), zijn dat niet, waardoor ze op de Vlaamse stranden geen enkele bescherming meer genieten en ook niet als ze een van onze rivieren opzwemmen.

Een deel van de wet ter bescherming van het mariene milieu behandelt de meldingsplicht bij bijvangst of aanvaring van een zeezoogdier en bij strandingen. De regering engageert zich ook om elk gestrand dier grondig te onderzoeken. Ook hier geldt dit enkel voor de territoriale wateren, en vallen dieren die op het Vlaamse strand terechtkomen in een juridisch vacuüm.

Tekst en foto: Luc David