Weekend van de wetenschap: Van stranding tot snijzaal

Bruinvissen en andere walvisachtigen stranden vaak door ziekte en verzwakking, maar een stranding kan ook het gevolg zijn van menselijk handelen, zoals verstoring of geluid. Soms zijn er meerdere oorzaken en soms is de oorzaak niet te achterhalen. Op zondag 2 oktober verzorgt de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht een doorlopend programma, van 11:00 tot 15:00 uur.

>> info en aanmelding