Onderzoek naar giftige stoffen in zeehonden

Als gevolg van hun positie aan de top van de voedselketen, zijn zeehonden meer dan andere dieren blootgesteld aan schadelijke stoffen zoals kwik of persistente organische verontreinigende stoffen die als hormoonontregelaars het immuunsysteem aanvallen en schade veroorzaken aan de voortplanting. De afgelopen laatste vijftien jaar, hebben onderzoekers van de Universiteit van Luik, in samenwerking met vele andere universiteiten in België en in het buitenland, een poging gedaan om de bodem van dit wereldwijd fenomeen ‘boven water’ te krijgen.

>> Lees verder