Zeehonden uit Termunten opgenomen door andere zeehondencentra

Termunten, 24 juni 2016 – De zeehonden die door de stichting Zeehondenopvang Eemsdelta werden opgevangen en die door de gedwongen sluiting door de gemeente Delfzijl dakloos waren geworden, hebben een plekje gevonden bij andere opvangcentra in Stellendam, Texel en Pieterburen.

De opvang in Termunten zag geen andere uitweg en heeft de zeehonden aan de centra overgedragen. De zeehondencentra hopen dat dit de eerste stap is naar een samenwerking, waarbij het belang van de zeehond voorop staat.

Jeroen Boer, voorzitter van Zeehondenopvang Eemsdelta licht toe: “Nu de gemeente eiste dat de opvang dicht moest onder dreiging van een dwangsom van 2.000 euro per dag, konden wij niet anders dan de zeehonden onderbrengen op een plek waar al een vergunning is voor de opvang van zeehonden. Wij hebben goede afspraken gemaakt over de verzorging van de dieren. Zo zijn onze vrijwilligers welkom om bij de andere centra mee te draaien, zodat zij gezamenlijk zorgen dat de dieren de best mogelijke zorg krijgen. Onze mensen zullen ook bij de vrijlating van de zeehonden betrokken worden zodra ze daar klaar voor zijn. De centra hopen dat alles zal bijdragen aan het opbouwen van wederzijds respect en een goede onderlinge vertrouwensrelatie. Ik ben blij met de collegiale houding van de andere centra. Dit is zeker een stap in de goede richting!”

Vijf van deze pups werden opgenomen in de zeehondenopvang van ASeal in Stellendam.

20160623--huilers-termunten