Bruinviskalf Renesse

Renesse, 5 juni 2016 – melding voor Zeezoogdierenhulp ZuidWest van een dode bruinvis op het Verklikkerstrand bij Renesse. Het betrof een mannelijk bruinviskalf. Het kadaver werd samen met eentje van Terschelling bewaard  voor wetenschappelijk onderzoek in Utrecht.