Nieuw Protocol stranding levende grote walvisachtigen

Het kabinet neemt het protocol dat gestrande zeezoogdieren van de dood moet redden onder de loep. In de praktijk blijkt deze overheidsinmenging bij op het strand aangespoelde dieren stukken minder goed te werken dan op papier.

Het protocol kwam er in 2013 op aandringen van de Tweede kamer. Dat gebeurde nadat op Texel bultrug Johanna was aangespoeld. De bultrug overleed nadat reddingswerkers dagenlang hadden geprobeerd het dier terug naar zee te krijgen. Het leidde tot een maatschappelijke discussie hoe om te gaan met dit soort situaties.

Minister Kamp (Economische Zaken) gaf destijds groen licht voor het opstellen van een draaiboek, waarbij de overheid de regie voert bij strandingen van zeezoogdieren.

D66 zwengelt de discussie opnieuw aan door grote vraagtekens te plaatsen bij het nut en de noodzaak van dat protocol. Kamerlid Koser Kaya sprak over ‘beslisbomen’ en de Coördinator walvisstrandingen van Economische Zaken.

Staatssecretaris Van Dam is bereid het protocol op de schop te nemen.

Juli 2013 uitte Geert Vons, Directeur van Sea Shepherd Nederland, al zijn zorgen over het protocol: “Dolfinarium Harderwijk beslist; dood of levenslang” zei hij destijds.

bron: Kustnieuws