Potvis(sen) voor Zeeuwse kust

Vlissingen, 2 april 2016 –  Vanmorgen omstreeks 08.14 uur werd er melding gemaakt door een groep van zo’n 20 vogelaars dat men een potvis had waargenomen ter hoogte van de telpost Breskens. Niels de Schipper een van de tellers meldde dit direct bij de Zeezoogdierenhulp zuidwest Nederland. Direct werd alarm geslagen via het Coördinatiecentrum Vlissingen en het Ministerie van E. Z. in verband met het walvisprotocol.  In combinatie met Albert Dijkstra en diverse andere hulpdiensten o.a. Multraship kon snel de potvis gelokaliseerd worden.  De groep Vogelaars waren daarbij van grote waarde.  Op deze wijze ontstond er een netwerk vanaf de landzijde en zeezijde om de potvis in de gaten te houden.

In samenwerking met  Albert Dijkstra van de Strandreddingsdienst Vlissingen en  tevens lid van de groep Zeezoogdierenhulp Zuidwest werd er een plan de campagne gemaakt om de potvis weer naar zee te brengen. Tevens waren onze zuiderburen in kennis gesteld van deze waarneming. In samenwerking met coördinatiecentrum Vlissingen, Kustwacht, Rijkwaterstaat, de KNRM en de Douane  werden er schepen gedirigeerd naar de locatie waar de potvis zich bevond.  De coördinatie lag in handen bij Albert Dijkstra op het water en op het land bij Jaap v.d. Hiele.  De betrokkenen zoals SOS Dolfijn en het Min. van E.Z. werden allen op tijdig geïnformeerd en er werd telkens de positie doorgegeven van zowel de zeezijde als van de landzijde.  Uiteindelijk vanaf ongeveer 12.00 uur, 2 uur na hoog water,  kon de potvis naar open zee gedirigeerd worden. De schepen van Rijkswaterstaat, Douane en KNRM lagen op linie achter de potvis. Op deze wijze werd de potvis naar open zee gestuurd.  Het ging uiteindelijk om een volwassen mannetje potvis. Omstreeks 14.00 uur werd er doorgegeven dat de potvis steeds beter ging duiken en steeds langer onder water bleef. De potvis zwom in noordwestelijk richting weg, richting de vlakte van de Raan en richting de eurogeul.

Door de kustwacht werden nog surveillance vluchten uitgevoerd en daarbij kreeg men de opdracht naar de potvis uit te kijken. Bij het plaatsen van het bericht waren er geen verder bijzonderheden meer te melden.

“Mooi actie vanmorgen met Rijkswaterstaat, Kustwacht, KNRM, Stichting SOS Dolfijn , Zeezoogdierenhulp en Douane. Potvis dreigde te stranden maar door gezamelijk op linie te blijven wisten we het dier terug richting open zee te krijgen. Was nog even spannend, in vaargeul zwom het dier rakelings langs een containerschip.”, aldus Albert Dijkstra.

foto credits: Albert Dijkstra

Gerard Troost