Bruinvis verhongert soms in zee vol vis

Waarom spoelen er in de zomermaanden veel uitgehongerde bruinvissen aan op de kust, terwijl er dan voldoende prooivis rondzwemt? Na tien jaar onderzoek aan bruinvismagen concludeert Mardik Leopold dat het jonge dieren niet altijd lukt voldoende vette vis te vangen.

Lees het artikel in Wageningen World: http://bit.ly/1QTLqUZ