Onderzoek naar opvangbeleid zeehonden

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken laat samen met de provincies wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar het opvangbeleid voor zeehonden. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag in welke situaties de opvang van zeehonden toelaatbaar is en in welke gevallen niet. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Op basis van het wetenschappelijk advies komt de staatssecretaris met nieuwe regels voor de opvang van zeehonden. De nieuwe regelgeving gaat gelden vanaf 1 juli 2017. De staatssecretaris zal voor het onderzoek verschillende (internationale) wetenschappers benaderen op de vakgebieden ecologie, dierziekten, dierwelzijn en ethiek. Behalve over de vraag in welke gevallen wel of niet zeehonden opgevangen kunnen worden, zullen de onderzoekers ook advies geven over onder andere de eisen aan opvanglocaties, de behandeling en verzorging van zeehonden en de voorwaarden voor het terugzetten van de dieren.

Met deze aanpak wil de staatssecretaris samen met de provincies tot een eenduidig opvangbeleid voor zeehonden komen. Bij de verschillende partijen die betrokken zijn bij de zeehondenopvang bestaat op dit moment nog verschil van inzicht over wanneer, welke en hoe de dieren moeten worden opgevangen.

Documenten