Dolfijn Harlingen

Utrecht, 23 februari 2016 – Van Lonneke IJsseldijk kregen we de resultaten van de sectie uitgevoerd op de dolfijn die op 21 februari bij Harlingen werd gevonden.

“Op zondag 21 februari werd te Harlingen het karkas van een dolfijn aangetroffen. Het dier is verzameld voor onderzoek en de sectie heeft plaats gevonden op de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht op dinsdag 23 februari.

Het ging om een vrouwelijke dolfijn in staat van ontbinding en vermoedelijke al enkele dagen tot weken dood. Het dier was 189 cm lang en woog ongeveer 62 kilogram. Het leek in minder goede voedingstoestand, en ook maag en darmen leken leeg. Er zijn geen parasieten aangetroffen.

Er is minimaal vriezer en microscopie materiaal verzameld voor aanvullend (doodsoorzaak)onderzoek, maar de staat van ontbinding maakt dit erg lastig. Het skelet is vrij geprepareerd en zal naar Naturalis gaan voor in de collectie.

Bij het schoon prepareren van de schedel werd de soort duidelijk: het ging om een gewone dolfijn.

Onze dank gaat uit naar het Dierenambulance personeel dat het dier van het strand heeft gehaald, naar Pieterburen voor hun medewerking bij het verzamelen, en naar Bas Perdijk voor de hulp tijdens de sectie. Niek Lieshout, Guido Keijl en Mariel ten Doeschate hebben bijgedragen bij de determinatie van de soort.

Lonneke IJsseldijk, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit van Utrecht.