Bruinvis Domburg

Domburg, 21 februari 2016 – Vanmiddag melding van een dode bruinvis op het strand van Domburg thv Brooklyn Beach. Bij aankomst van Liliane Solé van Zeezoogdierenhulp ZuidWest, betrof het een zeer vers dier, mannetje, geen zichtbare verwondingen.