SOS Dolfijn en Ecomare bundelen krachten

Stichting SOS Dolfijn en Ecomare willen nauwer gaan samenwerken om de opvang
van en voorlichting over zeezoogdieren in Nederland te optimaliseren. Onlangs hebben de
besturen van beide organisaties een intentieverklaring ondertekend. Het is de bedoeling dat SOS
Dolfijn in 2017 naar Texel verhuist.

De komende periode zullen beide partijen gebruiken om onder andere de financiering rond te krijgen die nodig is om een opvangcentrum van SOS Dolfijn bij Ecomare te realiseren. Samen zullen deze opvangcentra de meest veelzijdige opvangplek voor zeezoogdieren van Nederland vormen. Dit biedt niet alleen kansen op het gebied van onderzoek en opvangwerk, maar ook voor uitgebreide educatieve projecten en voorlichting over deze dieren en hun leefomgeving.

Twee opvangcentra

Zowel SOS Dolfijn als Ecomare vangen gewonde en zieke dieren op met als doel het dier na herstel weer terug te brengen naar zee. Bij Ecomare gaat het om zeehonden en zeevogels, bij SOS Dolfijn om (kleine) walvisachtigen. SOS Dolfijn en Ecomare combineren hulpverlening aan dieren met educatie, informatievoorziening en onderzoek. Een dier wordt pas echt geholpen wanneer je mensen bewust maakt van wat zij zelf kunnen doen om het prachtige leefgebied van deze dieren te koesteren en te beschermen.

Samenwerking

De overeenkomstige doelstellingen en gedeelde passie voor zeedieren en de natuur maken dat beide
opvangorganisaties intensief willen gaan samenwerken. Momenteel is SOS Dolfijn gevestigd in
Harderwijk. De organisatie verzorgt de hulpverlening voor alle walvisachtigen in nood in Nederland en
omringende landen. Omdat Texel een centrale positie heeft tussen het Nederlands-Duits
Waddengebied en de Hollandse, Zeeuwse en Belgische kust is de locatie uiterst geschikt. Ecomare is
ook een logische plek voor de activiteiten van SOS Dolfijn met het oog op de educatieve mogelijkheden.
Doordat mensen de dieren kunnen bezoeken, kan het verhaal van de Wadden- en Noordzee worden
verteld. Ecomare heeft bovendien talrijke educatieve programma’s en een aansprekend
natuurmuseum.

Op zoek naar partners

Om SOS Dolfijn op Texel te kunnen huisvesten moet een nieuw opvangcentrum worden gebouwd. Dit
kost veel geld. Om het project tot een succes te maken zijn SOS Dolfijn en Ecomare op zoek naar
partners, fondsen en donateurs die het project financieel willen steunen.Samen sterk in opvangwerk
Ecomare is blij met de beoogde komst van SOS Dolfijn. Samen kan worden toegewerkt naar een
zeezoogdierencentrum met veel expertise en een sterk Wadden- en Noordzeeverhaal met
internationale uitstraling.