Ruiming Texelse potvissen

Dros Grondverzet uit Oosterend op Texel is in opdracht van het Ministerie van EZ en Rijkswaterstaat vrijdagmiddag 15 januari gestart met de afvoer van de vijf dode potvissen op Texel. Rendac haalt kadavers en dierlijk restmateriaal op voor verwerking en vernietiging. Zo zorgen zij voor verlaging van dierziekte- en volksgezondheidsrisico’s. Daarnaast maken zij een belangrijke verduurzamingsstap, de eindproducten worden ingezet voor de productie van groene energie en duurzame brandstoffen.

>> Lees verder