Witje Ouddorp

Ouddorp, 26 december 2015 – Vanmorgen werd er melding gemaakt van een jonge zeehond die rochelend adem haalde. De mensen van de zeezoogdierenhulp Nederland zijn  ter plaatse gegaan. Na observatie bleek dat het moederdier nog in de buurt aanwezig was. De zeezoogdierenhulp mensen hebben de zeehond laten liggen en zouden in de loop van de middag weer terugkomen kijken. ’s Middags rond 15.00 uur kwamen de mensen weer terug kijken en wat bleek. Er waren heel veel wandelaars op het strand. Kennelijk is de jonge grijze zeehond hiervan geschrokken en het water ingevlucht.  De zeezoogdierenhulp konden de zeehonden eerst niet vinden doch even later zag men dat het jong met het moederdier aan het zwemmen was in de branding.  Ze hebben de zeehond kunnen volgen tot aan de vuurtoren. Bij de vuurtoren kwam het jong weer de kant op. Daar lag het dier te hoesten en te proesten en rochelend adem te halen. Kennelijk had de jonge zeehond nog meer water  in zijn longen gekregen. Na observatie werd besloten om het witje van het strand te halen nabij de vuurtoren te Ouddorp. Het betrof een jong wit mannetje grijze zeehond. De jonge zeehond werd overgebracht naar de zeehondenopvang A Seal in Stellendam.

https://www.youtube.com/watch?v=9DujBmOLef4