Geboortegebieden grijze zeehonden

IMARES-onderzoekers tellen tijdens het geboorteseizoen grijze zeehonden. Ze registreren het aantal pups en vrouwtjes en van welke gebieden ze gebruikmaken.

Onderzoekers bezoeken in het geboorteseizoen van grijze zeehonden de eilandjes Richel en Griend in de Waddenzee. Ze tellen de zeehondenpups en -vrouwtjes. Met die kennis kan gewerkt worden aan een betere bescherming van deze dieren.

>> Lees verder over Waarnemingen doen in de geboortegebieden van grijze zeehonden: Richel en Griend.