Wat eten bruinvissen?

Bruinvissen zijn predator (van vis) én prooi (van grijze zeehonden). In dit proefschrift wordt onderzocht hoe het dieet van bruinvissen wordt beïnvloed door kenmerken van individuele dieren (zoals hun leeftijd en conditie) en door externe omstandigheden (zoals seizoen en plaats). Hiervoor zijn de voedselresten onderzocht in ruim 800 magen van bruinvissen die dood aan de Nederlandse kust aanspoelden. Ook is gekeken naar de doodsoorzaak van de aangespoelde bruinvissen.

>> Lees verder