Zeehondencentrum Voorne – Putten

In het afgelopen jaar was er heel wat steun, medewerking of interesse bij het oprichten van een Zeehondencentrum in Westvoorne. Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw steun en vertrouwen bij onze pogingen om dit initiatief tot een succes te maken.  Het bestuur van de Stichting Zeehondencentrum Voorne heeft unaniem besloten dat op dit moment geen mogelijkheden zijn om het initiatief voort te zetten.

Op 2 november jl. heeft het bestuur van de Stichting Zeehondencentrum Voorne unaniem besloten dat op dit moment geen mogelijkheden zijn om het initiatief voort te zetten. Er zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar om het Experiencecentrum te bouwen, dat we met zijn allen voor ogen hebben. Afgelopen maanden zijn diverse locaties en mogelijkheden diepgaand onderzocht. Ook is er gesproken met grote financiers, met overheden, met Zeehondencrèche Pieterburen en met allerlei stichtingen om tot een samenwerking te komen, zonder een vruchtbaar resultaat. Het enthousiasme om een duurzaam centrum in Westvoorne te bouwen is er niet minder om, maar het moet wel financieel haalbaar zijn en blijven de komende jaren.

De bouw van een zeehondencentrum in Stellendam, recente ontwikkelingen aan de Noordoever van het Oostvoornse Meer zoals een mogelijke innovatieve zone met een onderwater- cq wrakkenmuseum, het onderwatercentrum en de verplaatsing naar de Slufter van een veel groter Futureland met horeca-vergader- en conferentiefaciliteiten zijn activiteiten die we in ogenschouw hebben genomen. Overigens heeft “het bredere concept” van ons centrum wel tot positieve resultaten geleid, zowel in Stellendam als in Pieterburen als bij het onderwatermuseum. We zitten daarom niet bij de pakken neer en zijn blij dat er in onze regio zulke mooie ontwikkelingen plaatsvinden. Ook zijn we trots om te melden dat er sinds deze zomer een actieve club vrijwilligers de EHBZ Westvoorne heeft opgericht. Geïnteresseerde lokale vrijwilligers kunnen zich bij EHBZ Westvoorne of A Seal Stellendam inzetten.

De uitkomsten van ons onderzoek naar de mogelijkheden en de concepten voor een Experiencecentrum zullen worden overhandigd aan de wethouder van Westvoorne, waarna het aan de gemeente Westvoorne is om hier inspiratie uit te putten voor de verdere ontwikkelingen op Voorne.

Tot slot willen we u hartelijke bedanken voor al uw support ten behoeve van een duurzame, groene en recreatief-toeristische gemeente Westvoorne.

Met vriendelijke groeten, namens het gehele bestuur van de Stichting Zeehondencentrum Voorne-Putten,

Tanya Huizer,

Voorzitter Stichting Zeehondencentrum Voorne-Putten