Kitesurflocatie Zimmermangeul verdwijnt

In het zojuist gepubliceerde Natura 2000-ontwerpbeheerplan voor de Deltawateren, dient de kitesurfplaats aan de Zimmermangeul te verdwijnen omdat zij de wat verderop rustende zeehonden verstoren. “Daarnaast wordt ingeschat dat de locatie moeilijk te handhaven is; de kans op niet naleving van geldende regels wordt hier zeer hoog
ingeschat”, besluit het rapport.

bron: Kitesurfen in de Delta en verstoring van vogels en zeehonden, blz.75 punt 5.13