Op weg naar Antarctica Blauwe vinvissen gespot

Het Zuidpool expeditie blog van Wageningen UR van 20 januari 2015 “Walvissen gespot op terugweg naar het Noorden” vermeldde opmerkelijke waarnemingen van Blauwe Vinvissen. In totaal zagen we maar liefst 26 van deze reuzen in een vrij klein gebied langs de ijsrand van het zeeijs. Deze bijzondere waarnemingen zijn nu in detail vastgelegd in een artikel voor het wetenschappelijk committee van de International Whaling Commission IWC.

>> Lees verder