Natuurorganisaties tevreden met definitief verbod dodelijke warrelnetten

warrelnet-2Warrelnetten, een type visnetten waarin jaarlijks tientallen kleine walvissen verdrinken voor onze kust, zullen voortaan niet meer gebruikt mogen worden bij recreatieve visserij. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag definitief beslist, op voorstel van minister Schauvliege. Natuurpunt, Sea Shepherd Belgium, BlueShark en Sea First België, zijn tevreden met die beslissing.

 

 

Natuurpunt, Sea Shepherd Belgium, BlueShark en Sea First België bundelden de krachten met de campagne ‘Warrelniet’ om een onmiddellijk verbod te eisen op het gebruik van kieuw- en warrelnetten op Belgische stranden. De organisaties verzamelden de voorbije maanden 22.000 handtekeningen tegen het gebruik van de netten. Intussen heeft de Vlaamse regering beslist dat het gebruik van de dodelijke netten voor hobbyvissers verboden is.  “Dat is goed nieuws voor de bruinvis, een Europees beschermde walvissoort die verstrikt geraakt in de netten”, vinden de organisatoren. “Maar de sleutel zal liggen in de handhaving op de stranden en voor de kust”, waarschuwen ze.

Recreatieve vissers zullen hun hobby verder kunnen beoefenen op het strand, maar voortaan zullen ze gebruikmaken van fuiken met een keerwand, korren of platnetten, die niet gevaarlijk zijn voor zeezoogdieren.  In Oostende en De Haan waren de warrelnetten al verboden, maar elders aan de kust mochten ze tot nu nog worden gebruikt. Een algemeen Vlaams verbod op warrelnetten was er niet en daarom hanteerde elke kustgemeente haar eigen regels. Dat schiep heel wat onduidelijkheid bij de hobbyvissers.

Niet alleen natuurorganisaties pleitten voor een verbod, ook Europa tikte ons land op de vingers. België werd in juli zelfs officieel in gebreke gesteld omdat het de bruinvis onvoldoende beschermt.

Belangrijk: het verbod is nog niet van kracht: dat is pas na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wanneer dat is, is moeilijk in te schatten.

bron: natuurpunt.be