Bruinvissen in het Marsdiep

Het bepalen van de locatie van bruinvissen op zee is erg uitdagend, ze zijn immers maar kort zichtbaar aan de oppervlakte. Onderzoekers van IMARES, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de Rijksuniversiteit Groningen hebben nu een nieuwe methode bedacht om de exacte geografische locatie van bruinvissen te bepalen, en hier hebben zij een publicatie over geschreven in het wetenschappelijke tijdschrift “Ecology and Evolution”.

De methode is getest in het Marsdiep, waar in het vroege voorjaar veel bruinvissen voorkomen. Bruinvissen die bovenkomen om adem te halen werden hiervoor gefilmd vanaf Texel. Vervolgens werd met behulp van referentiepunten aan de overkant van het Marsdiep (zoals bijvoorbeeld de vuurtoren van Den Helder) in een speciaal geschreven computer programma de exacte locatie van de bruinvis berekend. Aan de hand van deze locaties kan vervolgens gekeken worden of bruinvissen een voorkeur hebben voor specifieke gebieden, die misschien gelinkt zijn aan specifieke dieptes, stroming of wellicht het lokale voedselaanbod.

Het volledige artikel is te lezen op: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.1353/pdf