Aangespoelde walvis vrijwel zeker griend

Utrecht, 19 november 2014 – De walvisachtige die op woensdag 17 december aanspoelde in Schouwen-Duiveland (provincie Zeeland) is hoogstwaarschijnlijk een griend. Het jonge, mannelijke zeezoogdier van 3.81 meter lang en 410 kilo zwaar is gisteren onderzocht op de faculteit Diergeneeskunde.

Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, lijkt de voorlopige doodsoorzaak verstikking. Een vis (soort nader te bepalen) van 30 cm zat vast in de strot ter hoogte van de opening naar de luchtwegen. Dat is deze jonge walvisachtige waarschijnlijk fataal geworden.

Een andere mogelijke doodsoorzaak is niet gevonden, en andere afwijkingen daarbij ook niet. Microscopisch onderzoek zal moeten uitwijzen of er afwijkingen in de organen voorkwamen, maar erg waarschijnlijk lijkt dat niet. Daarnaast is het gehele maagdarmstel verzameld voor dieet- en plasticonderzoek, dat zal worden uitgevoerd door IMARES (Wageningen UR). Het skelet is door preparateurs schoongemaakt en wordt uiteindelijk toegevoegd aan de collectie van natuurhistorisch museum Naturalis (Leiden). De schedel zal nog vergeleken worden met andere griendenschedels, maar ook met andere walvissoorten om de soort exact vast te stellen.

Grienden komen onder andere voor in de Atlantische Oceaan. Ze leven in sociale groepen van soms honderden individuen waarbij de volwassen mannen tot 7.6 m kunnen groeien. In Nederland zijn maar 18 strandingen van grienden gedocumenteerd. De laatste keer was in mei 2006 op Schiermonnikoog.

bron: Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde