Helderse vraagt Gemeenteraadsleden aandacht voor in Den Helder gestrande zeehonden

Den Helder, 12 november 2014 – Inwoonster van Den Helder, Greet Ham, heeft dinsdagavond met een presentatie gemeenteraadsleden op het stadhuis aandacht gevraagd voor in Den Helder gestrande zeehonden. Zij heeft aan Marinus Vermooten, zijn fractie, Wethouder D. Pastoor (Welbevinden en Dierenwelzijn) en J. Vorstman van de Stadspartij gevraagd om haar aandachtspunt over te brengen aan de gemeenteraad en de Burgemeester en wethouders van Den Helder.

Per 15 november vangt Ecomare Texel de zeehonden uit het gebied Den Helder/Den Oever tot IJmuiden niet meer op omdat er niet genoeg ruimte en financiële middelen zijn. Hierover hebben de steunpuntmedewerkers waaronder de Dierenambulance en de Gemeente Den Helder op 30 oktober een brief over ontvangen. De dieren kunnen ook niet worden opgevangen door Pieterburen dus is er binnenkort een probleem. In november en december worden namelijk de pups van de grijze zeehonden geboren. De afgelopen jaren strandde er veel pups in de winterperiode in Den Helder. In 2013 zijn er ongeveer vijfentwintig zeehonden uit het gebied Den Helder/Julianadorp opgevangen door Ecomare. Voor het gehele gebied tot IJmuiden zelfs rond de vijftig.

Economische Zaken heeft Ecomare verwezen naar de beleidsregels ‘Opvang beschermde inheemse diersoorten’ waarin o.a. vermeld staat dat indien er geen opvang is voor de dieren deze dienen te worden geëuthanaseerd. Ecomare is dit niet van plan. De dierenartsen van Ecomare komen in conflict met hun ethische code en er bestaat ook weinig draagvlak bij het publiek en de media om dit als oplossing te accepteren. ‘We kennen allemaal het verhaal van de bultrug op de Razende Bol’ zegt Greet, ‘dat moet je gewoon niet willen’.

In de ‘leidraad opvang gewone en grijze zeehonden’ wordt op bladzijde zes, verwezen naar Artikel 36 van de ‘Gezondheids- en welzijnswet voor dieren’ waarin vermeld staat: ‘Een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen’ zegt Greet. Nu medewerkers van de dierenambulance niet meer naar Ecomare kunnen bellen zullen zij de Gemeente Den Helder bellen omdat de Gemeente nu degene is welke een zorgplicht heeft. ‘En dan?’ zegt Greet ‘is de Gemeente hier al op voorbereid?’.

“Wellicht is het mogelijk om in Den Helder een kleinschalige zeehondenopvang te starten voor alleen de Helderse zeehonden, maar als de Gemeente iets ziet in een grote opvang voor het gehele gebied tot en met IJmuiden dan zou dat natuurlijk helemaal prachtig zijn” zegt Greet welke een passie voor zeezoogdieren heeft “Het zou wel een toeristentrekker zijn”. Ze zegt er wel bij dat een zeehondenopvang geen winstgevende business is en geen betalende banen zal opleveren. “Hoogstens voor een in de opvang meewerkende dierenarts”. Er zijn ook veel, heel veel vrijwilligers en sponsoren nodig, op allerlei fronten. Denk aan het leveren van badjes, een buitenbad, pompen, aannemers, vis en geld voor medicatie. Het ministerie van Economische zaken geeft namelijk geen subsidie voor een opvang; Ecomare heeft ook tevergeefs aangeklopt.

In haar presentatie heeft Greet enkele suggesties gedaan voor een kleinschalige opvang in bestaande, leegstaande gebouwen met buitenruimte. Zij heeft de gemeenteraadsleden gevraagd of zij er voor kunnen zorgen dat dit onderzocht gaat worden door een aan te stellen werkgroep. Vrijwilligers zouden misschien opgeleid kunnen worden onder de supervisie van Ecomare of in de opvang van A-Seal in Stellendam en via zeehondenverzorgers uit het netwerk van Lenie ’t Hart via haar zeehondenfonds.

zeehondenopvang-denhelder