Vlaams verbod warrelnetten

Brussel, 7 november 2014 – Warrelnetten, een type visnetten waarin jaarlijks tientallen bruinvissen verdrinken voor onze kust, zullen in de nabije toekomst niet meer gebruikt mogen worden bij recreatieve visserij. Dat heeft de regering vandaag beslist op voorstel van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Natuurpunt, Sea Shepherd België, Blue Shark en Sea First België zijn tevreden met die beslissing maar benadrukken dat strikte handhaving op de stranden cruciaal zal zijn om te vermijden dat het verbod een slag in het water wordt voor de bruinvis.

De bruinvis is een beschermd zoogdier dat volgens de Habitatrichtlijn van de Europese Unie het strengste beschermingsregime verdient. In de praktijk was van die bescherming de voorbije jaren weinig te merken. In het voorjaar zetten pleziervissers warrelnetten op om tong en andere platvissen te vangen. Die warrelnetten zien eruit als grote tennisnetten onder water en vormen levensbedreigende obstakels voor bruinvissen, die de platvissen tot in branding volgen. Het voorjaar van 2013 was voor bruinvissen aan onze kust het meest dodelijke. Bij minstens een derde van de gevallen was bijvangst in visnetten de meest waarschijnlijk doodsoorzaak. Nochtans zijn er voor hobbyvissen voldoende alternatieve vismethodes voorhanden: korren, platnetten of fuiken met een keerwand.

In Oostende en De Haan waren de warrelnetten al verboden, maar elders aan de kust mochten ze nog wel worden gebruikt. Een algemeen Vlaams verbod op warrelnetten was er niet en daarom hanteerde elke kustgemeente haar eigen regels. Dat maakte een goede handhaving op de stranden onmogelijk en schiep heel wat onduidelijkheid bij de hobbyvissers. Niet alleen natuurorganisaties pleitten voor een verbod, ook Europa tikte ons land op de vingers. Ons land werd in juli zelfs officieel in gebreke gesteld omdat het de bruinvis onvoldoende beschermt.

Natuurpunt, Sea Shepherd België, Blue Shark en Sea First België bundelden de krachten in de campagne Warrelniet om een onmiddellijk verbod te eisen op het gebruik van kieuw- en warrelnetten op Belgische stranden. Met ruim 20.000 handtekeningen, een geslaagd strandevenement en een wake werd duidelijk dat de maatschappelijke steun voor de bescherming van de bruinvis erg groot is.

“Hoewel een belangrijke stap gezet is, is de principiële beslissing van de Vlaamse regering geen eindpunt voor de campagne”, zeggen de initiatiefnemers. “De campagne ‘Warrelniet’ stopt pas wanneer het verbod daadwerkelijk ingevoerd en opgevolgd wordt. De sleutel zal liggen in de handhaving op de stranden en voor de kust”, klinkt het. Daarnaast pleiten de organisaties ervoor om op termijn ook een soortbeschermingsprogramma op te maken voor deze toppredator in de Noordzee. Door een zuidwaartse verplaatsing van de bruinvispopulatie, komen er meer bruinvissen voor aan onze kust dan vroeger. Onze verantwoordelijk om onze eigen walvissoort te beschermen, neemt dus ook toe.

Warrelniet is een campagne van Natuurpunt, Sea Shepherd België, Blue Shark en Sea First België met als doel de bruinvis beter te beschermen. Lees meer over deze organisaties op http://www.warrelniet.be/