Natuurorganisaties tevreden met Vlaams verbod dodelijke warrelnetten

warrelnet-2BRUSSEL, 24 oktober 2014 – Warrelnetten, een type visnetten waarin jaarlijks tientallen kleine walvissen verdrinken voor onze kust, zullen dit voorjaar niet meer gebruikt mogen worden bij recreatieve visserij. Dat heeft minister van Leefmilieu Joke Schauvliege gezegd. Sea Shepherd Belgium, Natuurpunt, BlueShark en Sea First België zijn tevreden met die beslissing, maar wijzen erop dat strikte handhaving op de stranden cruciaal zal zijn om de bruinvissen te beschermen.

Natuurpunt, Sea Shepherd Belgium, BlueShark en Sea First België bundelden de krachten met de campagne ‘Warrelniet’ om een onmiddellijk verbod te eisen op het gebruik van kieuw- en warrelnetten op Belgische stranden. De organisaties verzamelden de voorbije 6 maanden 22.000 handtekeningen tegen het gebruik van de netten.

Tijdens de overhandiging van de petitie gaf de minister aan dat de kwestie in de loop van de maand november op de regeringstafel gebracht wordt. Ze verzekerde dat de stranden dit voorjaar nog warrelnetvrij zullen zijn.

“Dat is goed nieuws voor de bruinvis, een Europees beschermde walvissoort”, vinden de organisatoren. “Maar de sleutel zal liggen in de handhaving op de stranden en voor de kust”, klinkt het. Ook in het voorjaar zullen recreatieve vissers hun hobby kunnen beoefenen op het strand, maar voortaan zullen ze gebruikmaken van fuiken met een keerwand, korren of platnetten, die niet gevaarlijk zijn voor zeezoogdieren.

In Oostende en De Haan waren de warrelnetten al verboden, maar elders aan de kust mochten ze nog worden gebruikt. Een algemeen Vlaams verbod op warrelnetten was er niet en daarom hanteerde elke kustgemeente haar eigen regels. Dat schiep heel wat onduidelijkheid bij de hobbyvissers. Niet alleen natuurorganisaties pleitten voor een verbod, ook Europa tikte ons land op de vingers. België werd in juli zelfs officieel in gebreke gesteld omdat het de bruinvis onvoldoende beschermt. Met de op til zijnde beslissing van de Vlaamse regering wordt een eerste belangrijke stap gezet om de bruinvis beter te beschermen. De beslissing komt er op voorstel van minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) en werd mee op de politieke agenda gezet door Wilfried Vandaele (N-VA).

>> Beeldverslag VRT
>> Fotoboek warrelnietactie die werd overhandigd aan de Minister