22.000 handtekeningen tegen dodelijke warrelnetten

foto: Natuurpunt
foto: Natuurpunt

Brussel, 23 oktober 2014 – Natuurorganisaties en Tom Waes overhandigen 22.000 handtekeningen tegen dodelijke warrelnetten aan Vlaams minister Schauvliege.

 

 

“Neem de bescherming van de bruinvis ernstig en verbied het recreatief gebruik van warrelnetten aan onze kust onmiddellijk”: met die boodschap trekken de natuurverenigingen Natuurpunt, Sea Shepherd Belgium, Bluehark en Sea First België vandaag naar het kabinet van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege.

De afgelopen 6 maanden hebben de organisaties 22.000 handtekeningen verzameld tegen het gebruik van  warrelnetten door hobbyvissers. Ieder jaar sterven tientallen bruinvissen voor onze kust als gevolg van bijvangst in dit type netten.

De bruinvis is een kleine walvis die voorkomt aan onze kust. Het is een beschermd zoogdier dat volgens de Habitatrichtlijn van de Europese Unie het strengste beschermingsregime verdient. In de praktijk was van die bescherming tot nog toe weinig te merken. In het voorjaar zetten pleziervissers warrelnetten uit om tong en andere platvissen te vangen. Die netten zien eruit als grote tennisnetten onder water en vormen levensbedreigende obstakels voor bruinvissen, die de platvissen tot in branding volgen. De laatste jaren bleken de warrelnetten steeds dodelijker voor bruinvissen aan onze kust.

Bij minstens een derde van de bruinvissen die dit voorjaar aangespoeld zijn, was bijvangst in visnetten de meest waarschijnlijke doodsoorzaak. Nochtans zijn er voor hobbyvissers voldoende alternatieve vismethodes voorhanden die evenveel plezier opleveren: korren, platnetten of fuiken met een keerwand.

Verbod

Een algemeen Vlaams verbod op warrelnetten ontbreekt en daarom hanteert elke kustgemeente haar eigen regels. In Oostende en De Haan zijn de warrelnetten al verboden, maar elders aan de kust mogen ze nog worden gebruikt. Dat maakt een goede handhaving op de stranden onmogelijk en schept heel wat onduidelijkheid bij de hobbyvissers. Niet alleen natuurorganisaties pleiten voor een verbod, ook Europa tikte ons land op de vingers. België werd in juli zelfs officieel in gebreke gesteld omdat het de bruinvis onvoldoende beschermt.

Door een zuidwaartse verplaatsing van de bruinvispopulatie komen er meer bruinvissen voor aan onze kust dan vroeger. Onze verantwoordelijkheid om de walvissoort te beschermen, neemt dus toe. In haar regeerakkoord belooft de Vlaamse regering werk te maken van een verbod op warrelnetten. Natuurpunt, Sea Shepherd Belgium, BlueShark en Sea First België vragen de bevoegde minister om spoed te zetten achter het verbod, en benadrukken dat een strikte handhaving op de stranden nadien van cruciaal belang zal zijn.

Warrelniet

Natuurpunt, Sea Shepherd Belgium, BlueShark en Sea First België bundelden de krachten met de campagne ‘Warrelniet’ om een onmiddellijk verbod te eisen op het gebruik van warrelnetten op Belgische stranden. Met ruim 22.000 handtekeningen, een geslaagd strandevenement en een symbolische wake is duidelijk geworden dat de maatschappelijke steun voor de bescherming van de bruinvis erg groot is. Tom Waes is peter van de campagne..