Waar zijn de Bruinvissen van de Schelde ?

Bruinvis Walsoorden 11_06_2012 IMG_0630_408In het voorjaar van 2013 werden meer dan 150 waarnemingen gedaan van bruinvissen in de Schelde en de Rupel. Helaas spoelden vorig jaar ook dertien dode exemplaren aan. Ondanks een telcampagne van de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep, en de inspanningen van honderden mensen die een oogje op de Schelde hielden, werd dit jaar slechts één bruinvis gesignaleerd. Een sluitende oorzaak voor het fluctuerend aantal waarnemingen en het hoge sterftepercentage is er voorlopig niet. Een fenomeen dat beslist meer onderzoek vraagt.

Lees verder: Natuurbericht