Naturalis bergt vinvis bij Scheveningen

foto: Naturalis
foto: Naturalis

Scheveningen, 21 augustus 2014 – Het walvisteam van Naturalis is vanochtend om 07.00 uur uitgerukt om het skelet van de gestrande vinvis te bergen. Gisteravond sleepte de Koninklijke Nederlandse ReddingsMaatschappij (KNRM) het kadaver naar de kust van Scheveningen. Eerder die dag trof een visser het dier dood in zee aan op zo’n zes kilometer uit de kust van Katwijk. Een shovel heeft het kadaver hoger op het strand gesleept.

Het dier wordt ontleed door het walvissnijteam van Naturalis. Naturalis zal het gehele skelet, of delen ervan, opnemen in de collectie. Ook parasieten worden, indien nog aanwezig, verzameld. Het snijden zal de hele dag gaan duren.

Soortherkenning
Het is al zeker dat het om een vinvis gaat. Waarschijnlijk een Gewone vinvis (Balaenoptera physalus), maar het kan ook om een Noordse vinvis (Balaenoptera borealis) gaan. Voor de bepaling van de soort moet onder andere het aantal keelgroeven worden geteld. Hun aantal varieert per soort. Beide vinvissoorten leven in de Atlantische Oceaan en stranden af en toe op de Nederlandse kust. Vorig jaar strandde er nog een gewone vinvis bij ‘s Gravenzande, een paar kilometer ten zuiden van Scheveningen.

Geslacht
De vinvis die Naturalis vandaag ontleedt is een mannetje van 16,8 meter. Mannetjes van de Gewone vinvis kunnen tot 25 meter lang worden. Als het inderdaad gaat om een mannetje van de Gewone vinvis hebben we hier te maken met een nog niet volgroeid, jongvolwassen exemplaar. Zodra een walvis gaat rotten blazen gassen het lichaam op. De druk duwt de penis, die normaal in het lichaam verborgen is onder een huidplooi, naar buiten. Het kadaver op het strand van Scheveningen toont het bewijs van zijn mannelijkheid open en bloot.

Ontbinding
De vinvis bevindt zich in staat van ontbinding. Een walvis is een zoogdier met een lichaamstemperatuur vergelijkbaar met die van de mens. Alle walvissen hebben een dikke onderhuidse speklaag, die ze beschermt tegen het koude zeewater. Omdat het zeewater momenteel erg warm is, verloopt het rottingsproces sneller. Waarschijnlijk heeft het dier al een tijd dood op zee gedreven. Hoe lang is niet te zeggen. De rotting is nog niet zo ver gevorderd dat de huid is opengebarsten. Zodra dat gebeurt, raken botten snel los en vallen in zee. Bij deze vinvis is de huid echter nog helemaal gaaf en dat betekent dat het skelet compleet is.

bron: www.naturalis.nl