Bonus voor Californische vrachtschepen die trager willen varen voor walvissen

Een ‘bedankinkje’ of aanmoedigingspremie van bijna 1.900 euro. Dat krijgen de grote vrachtschepen die aan een lagere snelheid door het Kanaal van Santa Barbara in Californië willen varen. De bedoeling is tweeërlei: enerzijds de luchtvervuiling tegengaan, anderzijds dodelijke aanvaringen met walvissen vermijden.

>> Lees verder