Strandingen Belgische kust

Oostende, 22 juli 2014 – een overzicht van de strandingen op de Belgische kust.

bron: zeezoogdierendatabank BMM