Vlaamse kustburgemeesters willen ‘folkloristische’ warrelnetten behouden

foto: MUMM BMM UGMM
foto: MUMM BMM UGMM

Nieuwpoort, 4 april 2014 – In Het Nieuwsblad van 4 april verscheen een artikel met als titel ‘kustburgemeesters willen ‘folkloristische’ warrelnetten behouden‘. Dit gaat regelrecht in op de beschermingsmaatregelen die Europa en België reeds genomen hebben doch waarin Vlaanderen schromelijk faalt.

Warrelnetvisserij is geen folklore

Burgemeester Vanden Bussche, is wat in de war met zijn warrelnetten.

Hij mist enkele schakels in zijn dossier:

  1. de groene beweging is niet tegen de strandvisserij, maar tegen één bepaalt type net. Namelijk de warrelnetten.
  2. de vraag komt niet alleen van de groene jongens en meisjes, maar meer bepaalt uit de Europese wetgeving die vraagt aan België en specifiek Vlaanderen wat ze doen om de zeezoogdieren voor de kust te beschermen. Maw is het de Vlaamse overheid die faalt in een algemene regeling voor de ganse Belgische kust. Dergelijke materie kan je niet overlaten aan het diverse lappendekens langsheen onze kust van partij gebonden burgemeesters.
  3. daarnaast moet burgemeester Vanden Bussche niet bang zijn dat de groene jongens tegen folklore zijn. Ze zijn zeker de paardenvissers als de garnaalkruiers gunstig gezind. Maar vissen met warrelnetten kan je amper folklore noemen. Het ontstond in de jaren 60 toen de nieuwe nylongarens het maken van dergelijke netten toeliet. Wil hij terug naar begin vorige eeuw dan moet hij op zoek naar katoentouw, henneptouw om netten mee te breien.
  4. er wordt gesproken van netten die niet mogen vrij komen bij laag water, maar in alle diverse politieverordeningen rijk aan de kust, moeten de netten vrij komen bij laag water.
  5. de burgemeester spreekt waarschijnlijk namens zichzelf, daar hij zich niet laat adviseren uit zijn pas vernieuwde milieuraad of via onafhankelijke wetenschappelijke instituten die al jaren de problematiek van nabij volgen.

Misschien lost dit probleem zichzelf op als de opwarming van de aarde zich manifest verder zet. De strandvissers zijn vooral geïnteresseerd in het vangen van platvissen die komen kuit schieten voor onze kust. Hiervoor is een bepaalde temperatuur zone nodig. Als het voor hen te warm wordt dan gaan ze kuit schieten wat meer naar het noorden. Zo zal de interesse om netten te leggen zienderogen dalen aan onze kust als de mogelijke buit enkele kilometers verderop zwemt.

Tot dan moeten wij onze zeezoogdieren langs onze kust beschermen. Iedereen is zo wat tegen de massale afslachtingen dolfijnen door de Japanse vissers, maar is zich niet bewust dat wij voor onze eigen kust ook op zeezoogdieren jagen nl de bruinvis en de zeehondjes. Het gaat hier dan nog om een niet consumeerbare bijvangst voor enkele platvissen per getijde.

Natuurpunt Westkust