Petitie tegen gebruik van warrelnetten

foto: MUMM BMM UGMM
foto: MUMM BMM UGMM

Petitie voor een onmiddellijk verbod op het recreatieve gebruik van kieuw- en warrelnetten op Belgische stranden.

 

 

Krachtens de Habitatrichtlijn van de Europese Unie is de bruinvis een beschermde soort die onder het strengste beschermingsregime valt. Dat betekent dat de lidstaten verplicht zijn alle nodige maatregelen te nemen om herhaalde bijvangsten te voorkomen.

De Belgische federale overheid nam haar verantwoordelijkheid en vaardigde in 2001 een verbod uit op het recreatieve gebruik van kieuw- en warrelnetten onder de laagwaterlijn. Maar boven de laagwaterlijn maken de Vlaamse regering en de burgemeesters van de kustplaatsen de dienst uit en die verzaken aan hun plicht om actie te ondernemen.

>> Teken de petitie