Stormslachtoffers Vlieland en Terschelling

foto: Lenie 't Hart

foto: Lenie ‘t Hart

Vlieland en Terschelling, 22 december 2013 – Vandaag 11 zeehonden door storm op Vlieland en Terschelling in de problemen. 4 witte pups en 7 longwormpatienten.