Koninklijke onderscheiding EHBZ – ter Zuidwest Nederland

lintjeEHBZ- ter Jaap van der Hiele heeft vanmiddag een Koninklijke Onderscheiding gekregen voor zijn geweldige inzet sinds 1993 voor de zeehondencréche Leinie ’t Hart. Daarom werd Jaap vanmiddag in bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen gedecoreed door de burgermeester van Middelburg Dhr.mr.H.M. Bergmann tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Jaap van harte gefeliciteerd. Zijn  antwoord luidde dat hij dit niet kan doen zonder de steun van zijn vrouw, gezin, zijn werkgever en alle andere mensen die hem helpen en de ruimte geven om dit te kunnen doen. Hij bedankte een ieder daarvoor

Zie Foto album Noordwijk