Bruinvis Bruinisse

Bruinisse, 27 juli 2013 – Tijdens activiteiten van Natuur Avontuur in de Grevelingen nabij Jachthaven Bruinisse werd er door meerdere deelnemers een bruinvis gezien in de jachthaven .
Ook de opvarende van een stil liggend zeilschip bevestigde het dier zeker 10 minuten lang duidelijk te hebben gezien .

melding: Theodoor Braaksma, Natuur Avontuur